.
Obchvat Znojma

.
Před zahájením stavebních prací zde proběhl archeologický průzkum Obchvat Znojma 10
Obchvat Znojma 1
Obchvat Znojma 2
Obchvat Znojma 3
Obchvat Znojma 4
Obchvat Znojma 5
Obchvat Znojma 6
Obchvat Znojma 7
Obchvat Znojma 8
Obchvat Znojma 9
Před kácením stromů byli zkontrolovány veškeré dutiny, zda li v nicch nezimují zvířata, kontrola probíhala po celou dobu kácení Obchvat Znojma 11
.