.
Dočasné zábrany 01
Dočasné zábrany 02
Kuňka žlutobřichá 01
Medoújezdský potok 01
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 01
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 02
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 03
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 04
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 05
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 06
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 07
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 08
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 09
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 10
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 13
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 15
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 17
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Firma BIOKONSULTING zde zajišťuje ekodozor (EBD). Vyřizovali jsme zde také doplnění výjimek z druhové ochrany a provedli podrobné průzkumy. V průběhu stavby zajišťujeme také povolení ke kácení, doplnění povolení k zásahům do VKP a hlídáme, aby vše probíhalo dle platných zákonů o ochraně životního prostředí. Také zde pomáháme při závěrečných úpravách terénu a doporučujeme je tak, aby byli vhodnější pro živočichy a rostliny.

http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/zbiroh-rokycany.html