Posudky liniových staveb:
Kanál DOL - kanál Dunaj - Odra - Labe; migrační studie
Stavby dálnic:  D1; D11; D47;  migrační studie;  ekologické dozory, odchyty a transfery; biotechnická opatření
Optimalizace tratí: posuky, biotechnická opatření a ekodozory, Optimalizace trati Beroun - Zbiroh, Optimalizace Zbiroh - Rokycany
Stavby rychlostních komunikací: R35; R43; R48; R52; R55; migrační studie, ekologické dozory, odchyty a transfery; biotechnická opatření
Rekonstrukce silnic a silničních obchvatů: 37; 44; 48; 57; migrační studie;  biotechnická opatření Stavby sítí a energovodů - nové stavby a přeložky: telekomunikační sítě,  vodovody, plynovody - plynofikace; voda v krajině: migrační studie;  biotechnická opatření; atd. 

Posudky plošných staveb:
OD TESCO Vyškov; Písečná - odbahnění rybníka Šušek; Rychvald - odbahnění Podkostelních rybníků;  Horní Datyně - odbahnění Volenského rybníka; atd. 

Posudky těžby surovin a využití lomů, pískoven a hliníků:
Kurovický lom; Lom Mikulov; Lom Hády; Hádecká planinka; Růženin lom; Lomy Čebín; Lom Mokrá; Lom Štramberk; Lom Javornice; Jablonné nad Orlicí - Lom Bystřec; Lom Lhota Rapotina; atp.
Management; biotechnická opatření; odchyty a transfery; vliv těžby na přírodu; vliv těžby na zvláště chráněné druhy; vliv těžby na obojživelníky a plazy; atd. 

Management chráněných území:
Velkoplošná chráněná území: CHKO Jeseníky; CHKO Beskydy;  CHKO Litovelské Pomoraví; CHKO Poodří; CHKO Moravský kras; atd. Maloplošná chráněná území: Království; Studnice; Koutské louky;  Zástudánčí; Škrabalka; Hrdibořické rybníky; atd. 

Ostatní významná území:
Oderské rybníky; les Roveň; řeka Lubina; řeka Sedlnice; řeka Bílovka; atd. 

Posudky golfových hřišť - management a biotechnická opatření:
Čeladná; Ostravice; Rožnov pod Radhoštěm; Velké Karlovice - Uzgrúň;  Prostějov - Kostelec na Hané; Kravaře; atd. 

Revitalizace a biotechnická opatření:
Zrzavka; Lhotka u Ostravy; Postřelmov; Písečná; Drnovice; Bělotín; atd. 

Migrační studie a biotechnická opatření:
Moravskoslezský kraj, komunikace I., II. a III. třídy; D47 od Lipníka nad Bečvou po státní hranici
s Polskem; R43 od Brna po R35; R35 - severní cesta; D1 - stavby: 0135 a 0137; D11 - stavba: 1105; R52 - stavby 04 a 05;  R55 - stavby: 03, 05, 06 a 11; R48; atd. 

Ekologicko-biologické dozory (EBD), ekologické služby (ES)
a biotechnická opatření:

D47 - EBD stavby 04 a 08; D1 - ES staveb 0134 a 0135;  R48 - ES stavba Rychaltice - Frýdek Místek; R 55 - ES stavby 03;  Komplexní EBD stavby železnice v úsecích Zbiroh - Rokycany 
a Beroun - Zbiroh; Vyškov - EBD OD TESCO; atd.

      


Realizované projekty
.
.