.
Zábrany 03_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 01_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 02_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 03_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 04_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 05_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 06_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 07_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 08_01
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 09
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 10
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 11
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 12
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 13
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 14
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 15
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 16
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 17
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 18
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 19
Skokan skřehotavý 01_02
Zábrany 01_01
Zábrany 02_01
R48 - Rychaltice-Frýdek Místek

Provádíme na stavbě odchyty a transfery zvířat, kontrolujeme dodržování zákona o ochraně přírody. Navrhujeme dočasná opatření. Prováděli jsme také průzkumy v trase komunikace před započetím výstavby a doporučili mnoho ochranářských opatření.
.