BIOKONSULTING, s.r.o. je  společnost s dlouholetými zkušenostmi ve sféře
poradenství, realizací a vzdělávání. Zajišťuje ucelené spektrum služeb v oblasti nejen teoreticko-metodické – ale hlavně při praktické ochraně přírody a krajiny a ekologie na stavbách liniového i plošného charakteru.
Jako hlavní cíl svého snažení máme ochranu přírody, k níž přistupujeme novátorskými
a průkopnickými metodami. Snažíme se o ochranu krajiny a volně žijících organizmů přímo
v prostorách staveb, kde se pro přírodu dá udělat nejvíc.
Současně svou přítomností v místě stavebních úkonů chráníme také investora i zhotovitele
staveb před nechtěnými chybami, které by jinak zbytečně poškozovaly přírodu.

Poradenství Ivan Zwach – BIOKONSULTING vzniklo v roce 1994 jako odborné biologické poradenství „fyzické osoby“, které se v roce 2009 transformovalo do „právnické osoby“, společnosti: BIOKONSULTING, s.r.o., a to rozhodnutím Krajského soudu v Brně zápisem
do obchodního rejstříku, v oddíle C, vložka 61502.

Dnes po 21 letech existence je značka
BIOKONSULTING, s.r.o., vnímána jako záruka kvalitní přípravy a realizace staveb, a to včetně bezproblémového a nekonfliktního převedení investora i zhotovitele stavby přes úskalí zákonných předpisů a norem při dodržení podmínek stanovených orgány ochrany přírody, životního prostředí a ostatních dotčených orgánů státní správy.
Úspěšnou realizaci našich služeb zajišťuje sehraný a stabilní tým odborných pracovníků
a efektivní management firmy. Spolu s neustálým sledováním kvality práce a zaváděním inovačních, a vůči přírodě i jejím obyvatelům citlivých postupů, se zabýváme permanentní korekcí těchto postupů,včetně koncepcí vlastního metodického centra.

Spolupracujeme s odborníky z různých oborů a uznávanými vědeckými kapacitami. Mezi naše stálé atributy patří permanentní snaha o popularizaci myšlenek a zásad ochrany přírody
při vlastní publikační činnosti.
Svěřte své problémy s krajinnou ekologií a ochranou přírody do našich rukou
a přesvědčíte se, že S NÁMI NEUDĚLÁTE CHYBU

Působnost na celém území bývalého Československa a poskytnutí odborného poradenství
v celé Evropě.
Profil společnosti

      
.
.