.
Plumlov - Podhradský rybník

Prováděli jsme zde odchyty a transfery. Před započetím bylo vytvořeno nad rybníkem rozsáhlé refugium, do něj se v průběhu stavby přesunovali jak bezobratlí tak obratlovci závislí na vodě.
Práce ze byli velmi obtížné, výška bahenních usazenin byla někdy až dva metry.

Podhradský rybník 21
Plumlovský zámek 01
Podhradský rybník 01
Podhradský rybník 02
Podhradský rybník 03
Podhradský rybník 04
Podhradský rybník 05
Podhradský rybník 06
Podhradský rybník 07
Podhradský rybník 08
Podhradský rybník 09
Podhradský rybník 10
Podhradský rybník 11
Podhradský rybník 12
Podhradský rybník 13
Podhradský rybník 14
Podhradský rybník 15
Podhradský rybník 16
Podhradský rybník 17
Podhradský rybník 18
Podhradský rybník 19
Podhradský rybník 20
.