.
Stavba refugia v Písečné (ork. Jeseník)

Byly zde prováděny transfery obojživelníků do předem připraveného refugia, kvůli započetí prací na stavbě skládky toxických odpadů. Refugium bylo budováno dle podkladů BIOKONSULTING.
Ještěrka obecná
Písečná - Tvorba refugia 01
Písečná - Tvorba refugia 02
Písečná - Tvorba refugia 03
Písečná - Tvorba refugia 04
Písečná - Tvorba refugia 05
Písečná - Tvorba refugia 06
Písečná - Tvorba refugia 07
Písečná - Tvorba refugia 08
Písečná - Tvorba refugia 09
Skokan hnědý
Slepýš křehký
.