Mapové servery

      
.
Národní geoportál INSPIRE
Nahlížení do KN
Mapy KN
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Půdní mapy AOPK
Mapy železnic ČR
Geoportál PL
Mapový server ČGS
ÚHÚL mapový server OPRL
Národní inventarizace kontaminovaných míst
Google maps
Vodní hospodářství a ochrana vod
.