.
Lom Kozí vrch

Ke konci roku 2012 zde proběhla stavba refugia, v následujícím roce (2013) dojde k přesunu obojživelníků, plazů a bezobratlých z části lomu.

Stavba refugia v Lošticích 14
Lom Kozí vrch 01_01
Lom Kozí vrch 02_01
Lom Kozí vrch 03_01
Lom Kozí vrch 04_01
Lom Kozí vrch 05_01
Lom Kozí vrch 06_01
Snůška skokana hnědého_01
Stavba refugia v Lošticích 1
Stavba refugia v Lošticích 2
Stavba refugia v Lošticích 3
Stavba refugia v Lošticích 4
Stavba refugia v Lošticích 5
Stavba refugia v Lošticích 6
Stavba refugia v Lošticích 7
Stavba refugia v Lošticích 8
Stavba refugia v Lošticích 9
Stavba refugia v Lošticích 10
Stavba refugia v Lošticích 11
Stavba refugia v Lošticích 12
Stavba refugia v Lošticích 13
.