.
Transfer zvířat 09
Lom Bystřec -12
Lom Bystřec - 10
Lom Bystřec - 11
Lom Bystřec - 17
Lom Bystřec - Refugium 01
Lom Bystřec - Refugium 02
Lom Bystřec - Refugium 03
Lom Bystřec - Refugium 04
Lom Bystřec - Refugium 05
Lom Bystřec - Refugium 06
Lom Bystřec - Refugium 07
Lom Bystřec - Refugium 08
Lom Bystřec - Refugium 09
Lom Bystřec - Refugium 10
Lom Bystřec - Refugium 11
Lom Bystřec - Refugium 12
Lom Bystřec - Refugium 13
Lom Bystřec - Refugium 15
Lom Bystřec - Refugium 16
Lom Bystřec - Refugium 18
Lom Bystřec - Zábrany 14
Lom Bystřec - Zimoviště 01
Lom Bystřec - Zimoviště 02
Lom Bystřec - Zimoviště 03
Lom Bystřec - Zimoviště 04
Lom Bystřec - Zimoviště 05
Lom Bystřec - Zimoviště 06
Transfer zvířat 07
Transfer zvířat 08
Lom - Bystřec u Jablonného nad Orlicí

Jedná se o znovuotevření lomu. Firma BIOKONSULTING zde zajišťovala výjimky a naplnění veškerých požadavků úřadů. V dnešní době je lom v plném provozu. Byla zde vytvořena refugia jak pro obratlovce, tak i pro bezobratlé, jsou zde prováděny v průběhu roku namátkové kontroly - ekodozor(ekologicko-biologický dozor),
instalace zábran a případné odchyty z aktivního prostoru lomu.