Jsme firma zabývající se službami spjatými s ochranou přírody, provádíme ekodozor na stavbách, biologické hodnocení ze zákona při přípravách, mapování, průzkumy tahových cest, transfery rostlin a zvířat, protipovodňová opatření, ozelenění, odborné posudky a stanoviska a další